Promocje
dōTERRA Zestaw Startowy [Introductory Kit]
dōTERRA Zestaw Startowy [Introductory Kit]

129,00 zł

Cena regularna: 159,00 zł

Najniższa cena: 149,00 zł
szt.
dōTERRA Frankincense Olejek Kadzidłowy
dōTERRA Frankincense Olejek Kadzidłowy

399,00 zł

Cena regularna: 449,00 zł

Najniższa cena: 449,00 zł
szt.
dōTERRA Mandarynka Zielona
dōTERRA Mandarynka Zielona

139,00 zł

Cena regularna: 199,00 zł

Najniższa cena: 199,00 zł
szt.
dōTERRA Deep Blue
dōTERRA Deep Blue

179,00 zł

Cena regularna: 199,00 zł

Najniższa cena: 199,00 zł
szt.
dōTERRA Lawenda  | Olejek Lawendowy
dōTERRA Lawenda | Olejek Lawendowy

149,00 zł

Cena regularna: 169,00 zł

Najniższa cena: 159,00 zł
szt.
dōTERRA OnGuard Protecting Blend
dōTERRA OnGuard Protecting Blend

199,00 zł

Cena regularna: 249,00 zł

Najniższa cena: 199,00 zł
szt.
dōTERRA Adaptiv
dōTERRA Adaptiv

219,00 zł

Cena regularna: 289,00 zł

Najniższa cena: 265,00 zł
szt.
Olejek Cytrynowy dōTERRA Lemon
Olejek Cytrynowy dōTERRA Lemon

79,00 zł

Cena regularna: 87,00 zł

Najniższa cena: 87,00 zł
szt.
dōTERRA Zengest Trawienie
dōTERRA Zengest Trawienie

189,00 zł

Cena regularna: 229,00 zł

Najniższa cena: 229,00 zł
szt.
dōTERRA FLOOM
dōTERRA FLOOM

999,00 zł

Cena regularna: 1 099,00 zł

Najniższa cena: 999,00 zł
szt.
dōTERRA OnGuard Touch Roll-On
dōTERRA OnGuard Touch Roll-On

149,00 zł

Cena regularna: 179,00 zł

Najniższa cena: 179,00 zł
szt.
dōTERRA Peppermint Mięta Pieprzowa
dōTERRA Peppermint Mięta Pieprzowa

99,00 zł

Cena regularna: 149,00 zł

Najniższa cena: 119,00 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności


Obowiązuje od dnia 15.11.2023r.

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?
Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z niniejszej strony internetowej.
W związku z tym, że sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.
Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.
W Polityce prywatności znajdziesz wszystkie niezbędne informacje odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych.

Kto jest administratorem strony internetowej olejki-naturalne.pl?
Administratorem strony internetowej jest ECO FUTURA POLAND Sp. z o.o. ul. Motorowa 10A/12, 04-035 Warszawa KRS: 0001045433 REGON: 525780968, NIP: 1133101456(czyli: my).
DANE OSOBOWE
Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie danych osobowych?
Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest ECO FUTURA POLAND Sp. z o.o. ul. Motorowa 10A/12, 04-035 Warszawa KRS: 0001045433 e-mail: info@olejki-naturalne.pl
W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:
    •    poczty elektronicznej: info@olejki-naturalne.pl
    •    poczty tradycyjnej: ul. Motorowa 10A/12, 04-035 Warszawa

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PODAJESZ?
Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?
Na stronie sklepu internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Na stronie sklepu oferujemy wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

zawarcie i wykonanie umowy

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

założenie i prowadzenie konta

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

dodawanie opinii

imię, adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prezentowaniu na stronie sklepu internetowego opinii dotyczących towarów i przebiegu transakcji

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

formularz kontaktowy

imię, nazwisko, adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

program lojalnościowy

 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych

lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

analiza ruchu na stronie sklepu internetowego

adres IP, dane przeglądarki

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie ruchu klientów na stronie sklepu

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing

adres IP, dane przeglądarki

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.
Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?
W celu korzystania z narzędzi Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC.
 
Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Data Privacy Framework (link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) C(2023) 4745 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z EU- USA Data Privacy Framework (link: https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/Adequacy%20decision%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework.pdf).
 
JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?
Na podstawie RODO masz prawo do:
    •    żądania dostępu do swoich danych osobowych,
    •    żądania sprostowania swoich danych osobowych,
    •    żądania usunięcia swoich danych osobowych,
    •    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    •    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
    •    żądania przenoszenia danych osobowych.
 
W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.
W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.
 
Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe to masz prawo do:
    •    dostępu do danych osobowych,
    •    uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
    •    uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@olejki-naturalne.pl.
Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Tdanych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@olejki-naturalne.pl
Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO)
Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
    •    Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
    •    wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
    •    Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
    •    wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
    •    wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.
 
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.
Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@olejki-naturalne.pl
Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
    •    kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
    •    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    •    Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    •    zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
 
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@olejki-naturalne.pl
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
    •    przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
    •    przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 
Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: olejki-naturalne.pl.
Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.
Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: olejki-naturalne.pl.
Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl